Visina: 1185mm
Širina: 526mm
Dubina: 507mm
Težina: 196kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 4-8kW
Nominalna snaga: 5kW
Kapacitet grijanja: 60-120m²
Efikasnost: 79%
Vanjski zrak: DA

  • atlanta
  • atlanta1