Visina: 2400mm
Širina: 960mm
Dubina: 680mm
Težina: 397kg
Promjer dimovodne cijevi: 175mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 45cm
Snaga ložišta: 3-14kW
Nominalna snaga: 6,7kW
Kapacitet grijanja: 45-200m²
Efikasnost: 78%
Temperatura ispušnih plinova: 302⁰C
Pripadajuće ložište: NI-25

  • 795e64b843383ee359efffef5ca2093c