Visina: 1260mm
Širina: 490mm
Dubina: 385mm
Težina: 104kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 30cm
Snaga ložišta: 3-8kW
Nominalna snaga: 5kW
Kapacitet grijanja: 45-120m²
Efikasnost: 80%
Temperatura ispušnih plinova: 295⁰C

  • d1
  • du1
  • duo1