Jedinice Nordpeis kamina opremljene su dvostrukim izgaranjem. Zahvaljujući modernoj tehnologiji, spaljivanje drva je ekološki prihvatljiv način za grijanje vašeg doma. Nordpeis kamini imaju visoku učinkovitost, a drvo se koristi do maksimuma.

*PRIMARNI ZRAK= osigurava brzo paljenje

*SEKUNDARNI ZRAK= isporučuje vatru za potrebe opskrbe. S ovim se zrakom utvrđuje intenzitet vatre

*TERCIJARNI ZRAK= sagorijeva plinove (sitnu prašinu,katran i CO)

Sve jedinice su opremljene posebnim uređajem koji drži staklo čistim. U normalnim pravilnim zagrijavanjem, čađe se spale u komori za izgaranje izolacije, a grijani element unutar nje je čist i lijep i nakon čestog korištenja.