Visina: 1140mm
Širina: 485mm
Dubina: 495mm
Težina: 134kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 33cm
Snaga ložišta: 5-8kW
Efikasnost: 82%

Dimenzije stakla: 350 x 480mm
Temperatura ispušnih plinova: 267⁰C

Cijena: 11.000,00kn sa PDV-om i dostavom