Visina: 1325mm
Širina: 685mm
Dubina: 510mm
Težina: 171kg
Promjer dimovodne cijevi: 180mm

Promjer cijevi za vanjski zrak: 120mm
Dužina cjepanica za loženje, max: 33cm
Snaga ložišta: 4-12kW

Snaga zagrijavanja vode: 3-8kW
Efikasnost: 86%

Dimenzije stakla: 605x305mm
Temperatura ispušnih plinova: 210⁰C

Cijena: 18.888,86kn sa PDV-om i dostavom