Visina: 1675mm
Širina: 1178mm
Dubina: 615mm
Težina: 250kg
Promjer dimovodne cijevi: 150mm
Promjer za dovod vanjskog zraka: 100mm
Snaga ložišta: 7kW
Potrošnja drveta: 2,2kg/h
Cijena:14.092,00kn sa PDV-om i dostavom